Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par mums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.11.2016

Ķīmijas didaktikas centrs (ĶDC) izveidots 1993. gadā.

ĶDC uzdevumi:

    * Sekmēt ķīmijas skolotāju sagatavošanu un tālākizglītību
    * Veicināt skolēnu interesi par ķīmiju
    * Veikt pētījumus,  risinot aktuālas ķīmijas mācību problēmas
    * Attīstīt sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām

ĶDC darbības veidi:

    * Konferenču un semināru organizēšana
    * Zinātniskā pētniecība
    * Metodisko materiālu izstrāde
    * Skolotāju tālākizglītības kursu organizēšana
    * Konsultācijas
    * Darbs ar skolēniem

Ķīmijas didaktikas centrs apvieno tās fakultātes darbinieku un studentu aktivitātes, kas palīdz pilnveidot ķīmijas izglītības kvalitāti un veicina skolēnu interesi par ķīmiju.

ĶDC darbā iesaistītie cilvēki:

Jāzeps Logins
      docents, Ķīmijas didaktikas centra vadītājs, profesionālā bakalaura studiju programmas “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” direktors, konsultants bioorganiskajā ķīmijā un IT jautājumos
Andris Actiņš
      asociētais profesors, konsultants fizikālajā ķīmijā
Dagnija Cēdere
      asociētā profesore, skolotāju tālākizglītības organizatore, konsultante organiskajā ķīmijā
Ida Jākobsone
      asociētā profesore, skolēnu pētniecisko darbu vadītāja un konsultante pārtikas ķīmijā
Igors Kļimenkovs
      docents, konsultants organiskajā ķīmijā
Anda Prikšāne
       dekāne, asociētā profesore, IZM, VJIC un LU organizēto skolēnu zinātnisko konferenču ķīmijas sekcijas vadītāja, Eiropas tematiskā tīkla asociācijas koordinatore Latvijā
Jānis Švirksts
        asociētais profesors, valsts un starptautisko sadarbību organizators, Valsts skolēnu ķīmijas olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētājs, konsultants neorganiskajā ķīmijā
Arturs Vīksna
        profesors, konsultants analītiskajā ķīmijā
Kaspars Veldre
        pētnieks, Baltijas ķīmijas olimpiādes atbildīgais organizators, LU Ķīmijas skolas lektors
Līga Avotiņa
         studente, grupas „Uzstājas eksperti” dalībniece
Agris Bērziņš
        students, Jauno ķīmiķu konkursa atbildīgais organizators, skolēnu olimpiāžu organizators
Kristīne Krūkle-Bērziņa
         studente,  Jauno ķīmiķu konkursa un skolēnu olimpiāžu organizatore
Toms Rēķis
         students, LU Ķīmijas skolas lektors, skolēnu olimpiāžu organizators
Arturs Zariņš
          students, grupas „Uzstājas eksperti” dalībnieks         
 
Doktoranti ķīmijas didaktikā:
    *  Jeļena Volkinšteine