Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Atbalsts skolēniem ZPD izstrādē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.11.2012

Vai zinātniskās pētniecības darba iemaņas var un nepieciešams apgūt jau mācoties skolā?

Atbilde ir: “Viennozīmīgi, jā”! Neatkarīgi no tā, kādu studiju programmu Tu izvēlēsies pēc skolas beigšanas, pētnieciskā darba prasmes noderēs noformējot protokolus, rakstot esejas un referātus, kursa darbus un visbeidzot studiju noslēguma darbu. Zinātniskās pētniecības darba iemaņas Tu vari apgūt skolēnu interešu pulciņu nodarbībās, kas notiek Ķīmijas fakultātē.

Iespējams arī cits risinājums. Fakultātes docētāji, doktoranti, pulciņu skolotāji iespēju robežās palīdz ikvienam, kurš vēršas pēc padoma vai palīdzības. Palūdz, lai ar mums sazinās Tavs pētnieciskā darba vadītājs vai skolotājs.

Kontaktinformācija

Doc. Jāzeps Logins, jazeps.logins@lu.lv