Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauno ūdens pētnieku konkurss
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.11.2012

LU Ķīmijas fakultāte atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta "Rīgas Dabaszinību skolas",  SIA „Rīgas ūdens” un Stokholmas Starptautiskā ūdens institūta rīkoto konkursu. Fakultātes docētāji piedalās pasākuma žūrijā. Konkurss notiek Ķīmijas fakultātes telpās.

Dalībnieki veic pētījumu ar ūdeni saistītās jomās. Tam ir jābūt orientētam uz dzīves kvalitātes uzlabošanu, uzlabojot ūdens kvalitāti, ūdens resursu izmantošanu un pārvaldību, ūdens aizsardzību un ūdens un notekūdeņu attīrīšanu. Konkursā pieņem tikai tos darbus, kuros izmantotas dabas zinātnēs vai arī sociālajās zinātnēs lietotās pētniecības metodes: eksperimenti, novērojumi u.c., veikta rezultātu analīze un statistiskā apstrāde.

Konkursā var piedalīties vidusskolēni (15-20 gadi). Vienu pētījumu var veikt 1-3 dalībnieki. Konkursam dalībnieki pirms konkursa pasākuma organizatoriem iesniedz pētniecisko darbu, bet uz pasākumu, kurš parasti notiek maija sākumā,  par savu pētījumu sagatavo plakātu un stenda ziņojumu. Veikto darbu dalībnieki prezentē žūrijai latviešu valodā, taču pasākuma uzvarētājam, jāprot uzstāties un diskutēt arī angļu valodā. Konkursa laureāts iegūst tiesības piedalīties Vispasaules Ūdens nedēļas laikā  Jauno ūdens pētnieku konkursā Stokholmā.

Sīkākai informācijai seko Rīgas Dabaszinību skolas vietnē www.rds.lv.