Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Skolotājiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.11.2012.

Ķīmijas fakultāte allaž ir augstu vērtējusi sadarbību ar ķīmijas skolotājiem. Sadarbība ir daudzveidīga. Fakultātē tiek organizēti skolotāju profesionālās pilnveides semināri un konferences. Bez tam Ķīmijas fakultāte nodrošina klašu grupām ekskursijās un laboratorijas darbus, kuru īstenošana skolās dažkārt nav iespējama. Fakultātes docētāji un doktoranti, iespēju robežās konsultē skolotājus  un skolēnus par zinātniskās pētniecības darbu veikšanu un vada šo darbu izstrādi. Savukārt skolotāji informē skolēnus par studiju iespējām LU Ķīmijas fakultātē, par profesijām, kurās nepieciešamas ķīmijas zināšanas, par Latvijas zinātnieku - ķīmiķu sasniegumiem.

Pateicoties skolotāju darbam un etuziasmam Rīgā un 9 citās Latvijas pilsētās darbojas Jauno ķīmiķu skolas skolēnu grupas.