Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sadarbība ar skolām
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.11.2012.

Ķīmijas fakultātei ir daudzveidīga sadarbība ar skolām.

1. Regulāras laboratorijas darbu nodarbības klasēm. LU Ķīmijas fakultātes Ķīmijas didaktikas laboratorijā regulāri laboratorijas darbus strādā atsevišķas klases. Sadarbības skolas:

  • Rīgas Herdera vidusskola,
  • Rīgas 41. vidusskola,
  • Ādažu Brīvā Valdorfa skola,
  • Privātā vidusskola "Laisma".

Šādas sadarbības rašanās iemesli ir dažādi, t.sk., skolu nepietiekošs materiāli-tehniskais nodrošinājums, remontdarbi ķīmijas kabinetos, vēlme skolēnus iepazīstināt ar darbu augstskolas ķīmijas laboratorijā. Skolēni veic vispārējās izglītības izglītības standartam un priekšmeta programmai atbilstošus darbus. Arī sadarbības modeļi ir dažādi: nodarbības vada skolotājs, Ķīmijas fakultātes docētājs vai studenti - topošie ķīmijas skolotāji.

Kontaktinformācija: doc. Jāzeps Logins, jazeps.logins@lu.lv.

2. Padziļinātā ķīmijas kursa apguve. Rīgas 49. vidusskolas 11. un 12. klases skolēni LU Ķīmijas fakultātē apgūst padziļināto ķīmijas kursu.

3. Iepazīšanās ar Ķīmijas fakultāti, tās laboratorijām. Skolēnu ekskursiju laikā aicinām skolas apmeklēt LU Ķīmijas fakultāti un iepazīties ar tās docētāju un zinātnieku darbu, laboratorijām un studijām augstskolā. Ja laika ir pietiekoši, skolēniem iespējams strādāt laboratorijas darbu un vērot interesantus eksperimentus.

Kontaktinformācija: doc. Jāzeps Logins, jazeps.logins@lu.lv.

4. Skolu apmeklējumi. LU docētāji, doktoranti un studenti labprāt atsaucas skolu aicinājumam un apmeklē tās, lai iepazīstinātu ar studijām un pētniecību Ķīmijas fakultātē, interesantiem zinātniskajiem tematiem un demonstrētu aizraujošus eksperimentus.

Kontaktinformācija: asoc. prof. Jānis Švirksts, janis.svirksts@lu.lv.