Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.09.2012

Izpratnes veidošanās ķīmijā (A2 kursi)

Mērķauditorija: Ķīmijas skolotāji
Apjoms stundās: 72
Kursu vadītāja: asoc.prof. D.Cēdere
Grupas lielums: 16 cilvēki
Maksa: 100,- Ls

Piedāvājam apgūt programmu kopumā vai atsevišķus moduļus:
    * 1. modulis. Pamatskolas skolotājiem. Ķīmija, vide, sabiedrība (16 st.) Maksa: Ls 20,-
    * 2. modulis. Pamatskolas un vidusskolas skolotājiem. Eksperimenti ar pārtikas produktiem  (28 st.) Maksa: Ls 40,-
    * 3. modulis. Pamatskolas un vidusskolas skolotājiem. Tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi (28 st.) Maksa: Ls 40,-

Programmu var apgūt arī individuāli tālmācībā. Maksa: Ls 50,-.

Anotācija
Programmas mērķis ir pilnveidot ķīmijas skolotāju profesionālo kompetenci atbilstoši jaunajiem izglītības standartiem. Ietvertas ķīmijas tēmas, kas saistītas ar ķīmijas praktisko pielietojumu ikdienā un palīdz skolēnus ieinteresēt ķīmijas apguvē. Metodika orientēta uz skolēnu izzinošās darbības aktivizēšanu, veicot eksperimentus ar praktiskajā dzīvē lietojamām vielām, uz pētniecisko prasmju un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu. Sekmīgi apgūstot šo tālākizglītības programmu, kursu dalībnieki pratīs labāk izmantot dažādus pārtikas produktus un mazgāšanas līdzekļus demonstrējumiem un skolēnu laboratorijas darbiem, padarot ķīmijas stundas skolēniem interesantākas un saprotamākas.

 

Vides izglītības aspekts ķīmijas mācībās skolā (A2 kursi)


Mērķauditorija: ķīmijas skolotāji. Tālmācība piemērota darbam individuāli, bet to var izvēlēties arī skolotāju grupa.
Apjoms: atbilst 36 stundu klātienes kursiem.
Norises laiks: pēc skolotāja izvēles.
Kursu vadītāja: asoc.prof. Dagnija Cēdere.

Anotācija
Programmas mērķis ir pilnveidot ķīmijas skolotāju prasmes sasaistīt ķīmijas mācību saturu ar aktuāliem vides jautājumiem. Ietverti divi temati:
    * gaiss un tā kvalitāte;
    * atkritumu problēmas.
Daudz interesantu eksperimentu, tai skaitā vides procesu modelēšana. Pēc programmas apguves kursu dalībnieki spēs labāk izskaidrot dažādu vides problēmu ķīmijas aspektus un veidot skolēniem atbildīgu attieksmi pret vidi.

Kursi notiek tālmācībā. Pamatā skolotāja patstāvīgais darbs, izmantojot šim nolūkam sagatavotu metodisko materiālu. Saziņai ar kursu vadītāju tiek izmantots e-pasts vai parastais pasts; konsultācijas notiek Rīgā, K.Valdemāra ielā 48, LU Ķīmijas fakultātē.
Maksa: 35,- Ls. Pēc pieteikšanās tiek izsūtīta tuvāka informācija.


Pieteikties pie D. Cēderes pa e-pastu: